phải làm gì với điện thoại di động và phụ kiện cũ

Có một vài lựa chọn để xử lý điện thoại di động và phụ kiện cũ:

  1. Tái chế: Nhiều nhà bán lẻ điện thoại di động, cũng như các tổ chức như Liên minh Công nghiệp Điện tử và Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), có sẵn các chương trình tái chế điện thoại di động cũ. Các chương trình này thường cho phép bạn gửi điện thoại cũ của mình tại một địa điểm được chỉ định, nơi điện thoại sẽ được tái chế theo cách thân thiện với môi trường.
  2. Quyên góp: Nếu điện thoại di động cũ của bạn vẫn còn hoạt động tốt, bạn có thể cân nhắc quyên góp nó cho một tổ chức từ thiện. Nhiều tổ chức, chẳng hạn như Liên minh quốc gia chống lại
  3. Bán nó: Nếu điện thoại di động cũ của bạn vẫn còn trong tình trạng tốt và bạn muốn kiếm thêm một ít tiền, bạn có thể thử bán nó trực tuyến thông qua một trang web như eBay hoặc Swappa.
  4. Trao đổi: Một số nhà bán lẻ và nhà sản xuất điện thoại di động cung cấp các chương trình trao đổi cho phép bạn đổi điện thoại cũ của mình lấy chiết khấu để lấy điện thoại mới.
  5. Tái sử dụng: Nếu điện thoại di động cũ của bạn không còn hoạt động tốt nữa, bạn có thể tái sử dụng nó cho mục đích sử dụng khác. Ví dụ: bạn có thể sử dụng thiết bị này làm thiết bị GPS chuyên dụng cho ô tô của mình hoặc thiết lập thiết bị này làm camera an ninh gia đình.
  6. Vứt bỏ điện thoại một cách có trách nhiệm: Nếu không có lựa chọn nào ở trên khả thi, điều quan trọng là phải vứt bỏ điện thoại di động cũ và các phụ kiện của bạn một cách có trách nhiệm. Điều này có nghĩa là tái chế chúng đúng cách để các vật liệu nguy hiểm mà chúng chứa, chẳng hạn như chì và thủy ngân, không bị đưa đến bãi chôn lấp.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

51 − 45 =

Product Enquiry