oem có nghĩa là gì đối với phụ kiện điện thoại di động

 

OEM là viết tắt của “Nhà sản xuất thiết bị gốc”. Trong bối cảnh phụ kiện điện thoại di động, nó đề cập đến một công ty sản xuất các bộ phận hoặc sản phẩm sau đó được một công ty khác gắn nhãn hiệu và bán. Ví dụ: nhà sản xuất điện thoại di động có thể ký hợp đồng với OEM để sản xuất một loại vỏ hoặc bộ sạc cụ thể, sau đó bán dưới thương hiệu của nhà sản xuất điện thoại di động. OEM là nhà sản xuất ban đầu của sản phẩm, nhưng sản phẩm được bán và tiếp thị như thể nó được sản xuất bởi công ty bán sản phẩm đó.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 5 =

Product Enquiry