Ostatnia aktualizacja: [12.07.2022]

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”, „Warunki użytkowania”) przed skorzystaniem ze strony internetowej https://wholesalephonecases.cn/ („Usługa”) obsługiwanej przez Wholesalephonecases („my”, „my”, lub „nasz”).

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, możesz nie mieć dostępu do Usługi.

Konta

Tworząc u nas konto, musisz zawsze podawać nam dokładne, kompletne i aktualne informacje. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta w naszym Serwisie.

Jesteś odpowiedzialny za ochronę hasła, którego używasz w celu uzyskania dostępu do Usługi oraz za wszelkie działania lub czynności związane z Twoim hasłem, niezależnie od tego, czy Twoje hasło dotyczy naszej Usługi, czy usługi strony trzeciej.

Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz nas natychmiast powiadomić, gdy tylko dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta.

Własność intelektualna

Usługa oraz jej oryginalna treść, funkcje i funkcje są i pozostaną wyłączną własnością [Ningqu international Co., Limited] i jej licencjodawców.

Łącza do innych witryn internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Wholesalephonecases ani nie są przez nią kontrolowane.

Wholesalephonecases nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Ningqu international nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności wszelkich stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

Wypowiedzenie

Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym między innymi w przypadku naruszenia Warunków.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po wygaśnięciu, pozostają w mocy po wygaśnięciu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Możemy natychmiast zamknąć lub zawiesić Twoje konto, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz Warunki.

Po wypowiedzeniu Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygasa. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po wygaśnięciu, pozostają w mocy po wygaśnięciu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Wyłączenie odpowiedzialności

Korzystanie z Usługi odbywa się na własne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Usługa jest świadczona bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub przebiegu działania.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Chin, bez względu na jego przepisy kolizyjne.

Nasz brak egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważany za zrzeczenie się tych praw. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które możemy mieć między nami dotyczące Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić o tym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. Co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami, przestań korzystać z Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami.