Zasady DMCA

Możesz zażądać usunięcia wszelkich materiałów, do których masz prawa autorskie. Jeśli znajdziesz taki materiał opublikowany tutaj lub link do niego, możesz skontaktować się z nami i poprosić o usunięcie.

Twoje roszczenie o naruszenie praw autorskich musi zawierać następujące elementy:

1. Przedstawić dowód osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

2. Podaj wystarczające dane kontaktowe, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować. Musisz także podać prawidłowy adres e-mail.

3. Oświadczenie, że składający reklamację w dobrej wierze uważa, że wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem reklamacji nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego pełnomocnika lub przepisy prawa.

4. Oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są zgodne z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że składający reklamację jest upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

5. Musi być podpisany przez osobę upoważnioną do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które ma zostać naruszone.

Wyślij pisemne powiadomienie o naruszeniu na adres e-mail:

[email protected]

Usuń materiały chronione prawami autorskimi w ciągu 2 dni roboczych.