Dasar DMCA

Anda boleh meminta pengalihan keluar mana-mana bahan yang mempunyai hak cipta oleh anda. Jika anda menjumpai bahan sedemikian sama ada disiarkan di sini atau dipautkan, anda boleh menghubungi kami dan meminta untuk dialih keluar.

Elemen berikut mesti disertakan dalam tuntutan pelanggaran hak cipta anda:

1. Berikan bukti orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa dilanggar.

2. Berikan maklumat hubungan yang mencukupi supaya kami boleh menghubungi anda. Anda juga mesti memasukkan alamat e-mel yang sah.

3. Kenyataan bahawa pihak yang mengadu mempunyai kepercayaan jujur bahawa penggunaan bahan dalam cara yang diadukan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya atau undang-undang.

4. Kenyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan adalah tepat, dan di bawah penalti sumpah bohong, bahawa pihak yang mengadu diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa dilanggar.

5. Mesti ditandatangani oleh orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa dilanggar.

Hantar notis pelanggaran bertulis ke e-mel:

[email protected]

Sila berikan 2 hari perniagaan untuk mengalih keluar bahan hak cipta.